تعرفه‌‌ها

تعرفه‌‌های سال 1401

تعرفه صدور کد DOI برای اعضای کنسرسیوم به شرح زیر می­باشد. لازم به ذکر است که اعضای کنسرسیوم باید سالیانه 500 یورو هزینه عضویت در کنسرسیوم نیز پرداخت نمایند. برای این اعضا کدهای DOI با پیشوند اختصاصی صادر می­شود.

اعضای کنسرسیوم

محدوده

هزینه

1 تا 500

رایگان

501 تا 1000

0.7 يورو به ازای هر کد

1001 تا 2000

500 کد اول رایگان

 بقیه 0.6 یورو به ازای هر کد

2001 تا 5000

500 کد اول رایگان

بقیه 0.5 یورو به ازای هر کد

5001 تا 100000

1000 کد اول رایگان

بقیه 0.25 یورو به ازای هر کد

مثال: اگر سازمانی تعداد 2500 کد در سال نیاز داشته باشد، هزینه سالیانه آن به صورت زیر محاسبه خواهد شد:

500 + 500 * 0 + 2000 * 0.5 = 1500€

بنابراین، در این حالت هزینه هر کد معادل 0.6 یورو می ­شود.

سایر اعضا

تعرفه صدور کد DOI برای سایر اعضا به شرح زیر می­ باشد. لازم به ذکر است که سایر اعضا هزینه­ ای بابت عضویت پرداخت نمی کنند. برای این اعضا کدهای DOI با پیشوند عمومی صادر می ­شود.

محدوده

هزینه

1 تا 50

0.75 يورو به ازای هر کد

51 تا 100

0.70 يورو به ازای هر کد

101 تا 200

0.60 يورو به ازای هر کد

201 تا 500

0.50 يورو به ازای هر کد

مثال: اگر سازمانی تعداد 150 کد در سال نیاز داشته باشد، هزینه سالیانه آن به صورت زیر محاسبه خواهد شد:

150 * 0.6 = 90€

بنابراین، در این حالت هزینه هر کد معادل 0.6 یورو می ­شود.

توجه: هزینه صدور کد DOI برای سازمان‌های غیرپژوهشی معادل 1 یورو به ازای هر کد است.

تمامی حقوق این وب‌سایت متعلق به دانشگاه کردستان است.