سعدون عزیزی
سعدون عزیزی مدیر مرکز DOI دانشگاه کردستان
گروه کامپیوتر و فناوری اطلاعات استادیار
s.azizi[at]uok.ac.ir http://eng.uok.ac.ir/s.azizi
دانشکده مهندسی، ساختمان شماره ۱، اتاق ۱۰۲ -
محمد زارعی
محمد زارعی کتابدار کتابخانه مرکزی
۰۸۷-33624006 (2603)
کتابخانه مرکزی